Realizacja projektu unijnego

GoToBrand-pasek-promocyjny-2019

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
oś priorytetowa: III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
poddziałanie: 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 

Tytuł projektu:
„Internacjonalizacja usług firmy Green Home Design poprzez promocję drewnianych baterii projektowanych na zamówienie”

Przedmiotem projektu jest uczestnictwo w działaniach promocyjnych w ramach programu promocji branży meblarskiej na wybranych rynkach unijnych oraz pozaunijnych rynkach perspektywicznych – USA i Chiny (Hong Kong).

Zaplanowane w ramach projektu działania są ukierunkowane na pozyskanie wiedzy w zakresie wejścia na rynek amerykański i chiński z marką Wnioskodawcy – drewnianymi bateriami projektowanymi na zamówienie jak również wzmocnienie wizerunku Wnioskodawcy na rynkach europejskich. Jest to rozwiązanie unikatowe na skalę światową, a jego rozwiązanie konstrukcyjne i zachwycający design wzbudzają bardzo duże zainteresowanie klientów. Polska marka Green Home Design, wprowadza na rynek nowatorski produkt PREMIUM - drewniane baterie łazienkowe i kuchenne, będące jedynym tego typu produktem na skalę światową, który jest wielkim sukcesem autorskiego pomysłu.Celem głównym projektu jest rozwój eksportu usług firmy Green Home Design poprzez wejście na rynek amerykański i chiński ze swoją unikatową ofertą nowatorskich produktów klasy PREMIUM .

Najważniejsze finalne rezultaty projektu, które wnioskodawca planuje osiągnąć w wyniku realizacji projektu to:

1. Dotarcie do jak największej liczby potencjalnych klientów i pozyskanie partnerów handlowych na obu rynkach perspektywicznych.

2. Wzrost przychodów z eksportu.

3. Zwiększenie rozpoznawalności marki i wizerunku firmy na rynku międzynarodowym.Realizacja przedmiotowego projektu spowoduje znaczący wzrost udziału firmy w rynku globalnym oraz jej przychodów. Dodatkowo skorzystanie z usług szkoleniowych i doradczych pozwoli na zwiększenie zakresu wiedzy właścicieli firmy w tematyce eksportu.Zakres przedmiotowy projektu obejmuje realizację 10 zadań:

Zadanie 1. Doradztwo: Zakup usług doradczych w zakresie przygotowania wejścia na rynek chiński.

Zadanie 2. Działania informacyjno- promocyjne projektu. Instalacja elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki tj. panelu promocyjnego MPG.

Zadanie 3. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej Targi High Point Market, High Point, październik 2019.

Zadanie 4. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej Targi Inno Design Tech Expo, Hongkong, grudzień 2019.

Zadanie 5. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej Targi January Furniture Show, Birmingham, styczeń 2019.

Zadanie 6. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej Targi Stockholm Furniture and Light Fair, Sztokholm, luty 2019.

Zadanie 7. Szkolenia: Zakup usług szkoleniowych w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynku chińskim.

Zadanie 8. Działania informacyjno-promocyjne projektu. Nabycie lub wytworzenie oraz dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki.

Zadanie 9. Działania informacyjno-promocyjne projektu. Działania informacyjno-promocyjne w mediach cyfrowych i elektronicznych.

Zadanie 10. Działania informacyjno-promocyjne projektu, w tym:
- Produkcja i emisja spotów i filmów informacyjno-promocyjnych na rynku amerykańskim oraz chińskim,
- Produkcja i emisja spotów i filmów informacyjno-promocyjnych na rynku brytyjskim oraz szwedzkim.

Okres realizacji projektu: od 01.08.2017r. do 31.12.2019r.
Wartość całkowita projektu: 639 622.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 545 000.00 PLN

 

GoToBrand-pasek-promocyjny-2019

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
oś priorytetowa: III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
poddziałanie: 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu:
Internacjonalizacja usług firmy Green Home Design poprzez promocję drewnianych baterii projektowanych na zamówienie.

Przedmiotem projektu jest uczestnictwo w działaniach promocyjnych w ramach branżowego programu
promocji branży meblarskiej na wybranych pozaunijnych rynkach perspektywicznych – USA i Zjednoczone
Emiraty Arabskie.
Zaplanowane w ramach projektu działania są ukierunkowane na pozyskanie wiedzy w zakresie wejścia na
rynek amerykański i arabski z marką Wnioskodawcy – drewnianymi bateriami projektowanymi na
zamówienie. Jest to rozwiązanie unikatowe na skalę światową, a jego rozwiązanie konstrukcyjne i
zachwycający design wzbudzają bardzo duże zainteresowanie klientów. Polska marka Green Home

Design, wprowadza na rynek nowatorski produkt PREMIUM - drewniane baterie łazienkowe i kuchenne,
będące jedynym tego typu produktem na skalę światową.
Celem głównym projektu jest rozwój eksportu usług firmy Green Home Design poprzez wejście na rynek
amerykański i arabski ze swoją unikatową ofertą.
Najważniejsze finalne rezultaty projektu, które wnioskodawca planuje osiągnąć w wyniku realizacji projektu
to:
1. Dotarcie do jak największej liczby potencjalnych klientów i pozyskanie partnerów handlowych na obu
rynkach perspektywicznych.
2. Wzrost przychodów z eksportu.
3. Zwiększenie rozpoznawalności marki i wizerunku firmy na rynku międzynarodowym.
Realizacja przedmiotowego projektu spowoduje znaczący wzrost udziału firmy w rynku globalnym oraz jej
przychody.
Dodatkowo skorzystanie z usług szkoleniowych i doradczych pozwoli na zwiększenie zakresu wiedzy
właścicieli firmy w tematyce eksportu.
Zakres przedmiotowy projektu obejmuje realizację 10 zadań:
Zadanie 1. Doradztwo: Zakup usług doradczych w zakresie promocji na rynkach perspektywicznych.
Zadanie 2. Szkolenia: Zakup usług szkoleniowych, które będą niezwykle pomocne przy wchodzeniu na
nowe nieznane rynki.
Zadanie 3. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej „100% Design” zlokalizowanej w Londynie (2018r.).
Zadanie 4. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej IMM Cologne na rynku niemieckim (Kolonia, 2018).
Zadanie 5. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej Stockholm Furniture and Light Fair na rynku
szwedzkim (Sztokholm, 2018).
Zadanie 6. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej International Contemporary Furniture Fair na
perspektywicznym rynku amerykańskim (Nowy Jork, 2018).
Zadanie 7. Udział w wyjazdowej misji gospodarczej na perspektywicznym rynku amerykańskim (Nowy Jork,
2018).
Zadanie 8. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej Index na perspektywicznym rynku Zjednoczonych
Emiratów Arabskich (Dubaj, 2019).
Zadanie 9. Udział w wyjazdowej misji gospodarczej na perspektywicznym rynku Zjednoczonych Emiratów
Arabskich (Dubaj, 2019).
Zadanie 10. Działania informacyjno-promocyjne projektu, w tym:
- nabycie oraz instalacja elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej
Gospodarki tj. panelu promocyjnego MPG,
- zakup materiałów informacyjno-promocyjnych (foldery, teczki, wizytówki),
- przygotowanie i prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych,
elektronicznych i cyfrowych,
- tłumaczenie strony wnioskodawcy,
- produkcja i emisja spotów i filmów informacyjno-promocyjnych.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2017r. do 30.06.2019 r.
Wartość całkowita projektu: 470 930,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 380 545,00 PLN