GoToBrand-pasek-promocyjny-2019

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 

oś priorytetowa: III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach 

działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw 

poddziałanie: 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand  EXPO 2020

 

Tytuł projektu:

 

„Internacjonalizacja firmy Green Home Design poprzez promocję drewnianych baterii na rynkach Zatoki Perskiej.”

 

Przedmiotem projektu jest uczestnictwo w działaniach promocyjnych „Programu promocji o charakterze ogólnym w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju” na perspektywicznych rynkach Zatoki Perskiej (Arabia Saudyjska i ZEA)

Zaplanowane w ramach projektu działania będą ukierunkowane na pozyskanie wiedzy w zakresie wejścia na te rynki z marką Wnioskodawcy – drewnianymi bateriami projektowanymi na zamówienie. Jest to rozwiązanie unikatowe na skalę światową, a jego rozwiązanie konstrukcyjne i zachwycający design wzbudzają bardzo duże zainteresowanie klientów.

Polska marka Green Home Design, wprowadza na rynek nowatorski produkt PREMIUM - drewniane baterie łazienkowe i kuchenne, będące jedynym tego typu produktem na skalę światową, który jest wielkim sukcesem autorskiego pomysłu.

Celem głównym projektu jest rozwój eksportu usług firmy Green Home Design poprzez wejście na rynek Zatoki Perskiej ze swoją unikatową ofertą nowatorskich drewnianych baterii klasy PREMIUM.

 

Najważniejsze finalne rezultaty projektu, które W-ca planuje osiągnąć to:

 

1. Dotarcie do jak największej liczby potencjalnych klientów i pozyskanie partnerów handlowych na rynkach perspektywicznych.

2. Wzrost przychodów z eksportu.

3. Zwiększenie rozpoznawalności marki i wizerunku firmy Green Home Design na rynku międzynarodowym.

Realizacja przedmiotowego projektu spowoduje wzrost udziału naszej firmy w rynku globalnym oraz zwiększy jej przychody. 

 

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje realizację 5 zadań:

Zadanie 1. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej „THE BIG 5” (Dubaj, ZEA, IX 2021) w charakterze wystawcy.

Zadanie 2. Wyjazdowa misja gospodarcza do ZEA połączona z udziałem w Polsko Emirackim Forum Gospodarczym (Dubai, ZEA, XII 2021).

Zadanie 3. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej „THE BIG 5 S AUDI" (Jeddah, Arabia Saudyjska, III 2022) w charakterze wystawcy.

Zadanie 4. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej „The Hotel Show SAUDI ARABIA” (Jeddah, Arabia Saudyjska, IV 2022) w charakterze wystawcy.

Zadanie 5. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej „The Hotel Show" (Dubaj, ZEA, IX 2022) w charakterze wystawcy.

 

Okres realizacji projektu: od 01.04.2021r. do 30.09.2022r.

Wartość całkowita projektu: 536 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 455 600,00 PLN